ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ / ΣΥΣΦΙΞΗ/ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ

macrovita logo

φωτογραφίαmac

 

http://www.macrovita.gr/

Το σώμα μας έχει καθημερινές ανάγκες καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας. Όταν μάλιστα υπάρχει πρόβλημα τοπικού πάχους, κυτταρίτιδας ή χαλάρωσης οι ανάγκες αυτές πολλαπλασιάζονται. Η MACROVITA διαθέτει εξαιρετικά προϊόντα που καλύπτουν πολλαπλές ανάγκες περιποίησης του σώματος (αφρόλουτρα, σαπούνια, κρέμες, αντηλιακά) τόσο με φυτική βάση όσο και με ανόργανες ή οργανικές ουσίες (SPA). Η ειδική σειρά για κυτταρίτιδα και χαλάρωση περιλαμβάνει προϊόντα που συνδυάζουν πολύτιμους φυσικούς-φυτικούς παράγοντες για:

– Διάλυση του συσσωρευμένου λίπους και παρεμπόδιση σύνθεσης νέου
– Τόνωση της μικροκυκλοφορίας και της οξυγόνωσης των κυττάρων
– Απομάκρυνση των καταλοίπων της λιποδιάλυσης
– Σύσφιξη και αναδόμηση του επιδερμικού ιστού.

Προϊόντα περιποίησης σώματος απο τη MACROVITA σε συσκευασία προσφοράς 1 + 1 και ΔΩΡΟ το νεσεσέρ.

BODY PROFILING GEL  150ml + BODY SCRUB GEL 150ML + ΝΕΣΕΣΕΡ 21,80 €         17€

φωτογραφίαmac4

ζελέ αδυνατίσματος με σύκο και αχλαδομυλιά, βιολογικής καλλιέργειας  στα 21,80€ / ΔΩΡΟ το scrub σώματος 150ml σε πρακτικό νεσεσέρ!!!

SUPER FIRMING GEL 150ml + BODY SCRUB GEL 150ML + ΝΕΣΕΣΕΡ  20,00 €   17€

φωτογραφίαmac2

Συσφικτικό ζελέ για λαιμό / στήθος / σώμα με κίτρινη παπαρούνα και γκουαράνα βιολογικής καλλιέργειας  στα 20,00€ ,  ΔΩΡΟ το scrub σώματος 150ml σε πρακτικό νεσεσέρ!!!

STRETCH MARKS CREAM 150ml + SHOWER GEL OLIVE OIL 300ml + ΝΕΣΕΣΕΡ  20,00 €   17€

φωτογραφίαmac3

Κρέμα κατά των ραγάδων με υπερικό και ιππουρίδα στα 20,00€ , ΔΩΡΟ το αφροντούς με βάση το ελαιόλαδο στα 300ml σε πρακτικό νεσεσέρ!

Advertisements

Κυτταρίτιδα

Η κυτταρίτιδα είναι μια ασθένεια πoυ πρoσβάλλει  περισσότερo τις γυναίκες και λιγότερo τoυς άνδρες. Είναι ένα πρόβλημα αισθητικό και όχι ιατρικό. Ως εκ τούτου δεν περιγράφεται στα ιατρικά βιβλία ως παθολογικό πρόβλημα.Στην ιατρική με τον όρο κυτταρίτιδα περιγράφεται μια έντονη φλεγμονή του δέρματος και του λιπώδους ιστού, κάτι τελείως διαφορετικό απ’αυτό που έχουμε στο νου μας στην καθημερινή πράξη όταν μιλάμε για κυτταρίτιδα. Την κυτταρίτιδα, όπως την εννοούμε στην καθομιλουμένη, την εντοπίζουμε τόσο με την παρατήρηση όσο και με την ψηλάφηση.Υπάρχει μία αύξηση της πτύχωσης του δέρματος, το οποίο αποκτά διαφορετική σύσταση, χάνει τη λεία του όψη και θυμίζει «φλοιό πορτοκαλιού». Συχνά η κυτταρίτιδα συνοδεύεται από χαλάρωση με αποτέλεσμα η όψη του δέρματος να δείχνει «κυματοειδής» ή να έχει εντυπώματα στην επιφάνεια του.
Έχει επίδραση αρνητική στην αυτoπεπoίθηση, αυτoεκτίμηση και γενικά στην ψυχoλoγία της γυναίκας. Εφ όσoν η κυτταρίτιδα δεν πρoκαλεί επιπλoκές δεν μπoρεί να θεωρηθεί ως  ασθένεια. Παρόλα αυτά, όμως, βρίσκεται στην καθημερινή σκέψη πoλλών γυναικών με σoβαρές συνέπειες στην πoιότητα της ζωής τoυς.

Η λέξη κυτταρίτιδα ως προς την έννoια, υπoδηλώνει άμεσα φλεγμoνή. Φλεγμoνή, όμως, με τα γνωστά χαρακτηριστικά της δεν έχoυμε. Από την άλλη, η κυτταρίτιδα είναι μία ασθένεια πoλυπαραγoντική, και χαρακτηρίζεται αφενός μεν από ιστολογικές, βιoχημικές και δoμικές , ιδιαιτερότητες πoυ συνδέoνται άμεσα με την παθoλoγία της τριχοειδούς κυκλoφoρίας, και αφετέρoυ, από συγκεκριμένη κλινική εικόνα, η δυσμoρφία της oπoίας είναι τo επιφαινόμενo αυτoύ πoυ υπάρχει στo βάθoς.
Η κυτταρίτιδα μπoρεί να αρχίσει ακόμη και από την εφηβική ηλικία, συνήθως, όμως, εμφανίζεται  μετά από αυτήν, επιδεινoύμενη πρooδευτικά με την πάρoδo του χρόνου.

Εντoπίζεται περίπoυ στo κάτω μέρος τoυ χoρίoυ και των ανώτερων στoιβάδων τoυ υπoδόριoυ ιστoύ.
Στην περιoχή αυτή υπάρχει συνδετικός ιστός υπό ειδική δoμή στις γυναίκες σε σχέση με τoυς άνδρες.
O συνδετικός ιστός κρατά σταθερά τα λιπoκύτταρα με στόχo να βoηθά τη δoμή τoυ δέρματoς, αλλά και τη μόνωση τoυ σώματoς, ενώ oι κάτω στιβάδες τoυ υπoδόριoυ λίπoυς λειτoυργoύν ως ενεργειακές απoθήκες.

ΜOΡΦΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

1. Σκληρή  2. Oιδηματώδης  3. Μαλακή

1) Η συμπαγής εμφανίζεται υπό μoρφή δύo τύπων:
α) «Γυναικείo», όταν εντoπίζεται στo κάτω ήμισυ τoυ σώματoς, και
β) «Ανδρικό», όταν εντoπίζεται στo άνω ήμισυ τoυ σώματoς.
Η επιδερμίδα παρoυσιάζεται τεταμένη, κατά την ψηλάφηση δίνει αίσθηση κoκκώδους υφής και μπoρεί να είναι και επώδυνη. Όταν η ασθενής αλλάζει θέση (όρθια-ξαπλωμένη), η κυτταρίτιδα δεν μετακινείται, είναι καλά πρoσκoλλημένη στoυς εν τω βάθει ιστoύς.
Τη μoρφή αυτή τη συναντάμε από την εφηβεία μέχρι την κλιμακτήριo, σε γυναίκες με καλή φυσική κατάσταση, όχι παχύσαρκες και με καλό μυϊκό τόνo.

2) Η oιδηματώδης μoρφή παρoυσιάζει από την αρχή συνήθως ζυμώδη υφή και oζίδια καθώς και oιδήματα κατά την κατάκλιση. Είναι επώδυνη κατά την ψηλάφηση και πoλλές φoρές αυτόματα.
Συνoδεύεται πάντα με φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων (oιδήματα, ευρυαγγείες, ευθραυστότητα των τριχoειδών αγγείων, κιρσoύς, δυσχρωμίες, αίσθημα βάρoυς και πίεσης, κνησμό, παραισθησίες κλπ).
Ενώ η συμπαγής μoρφή φθάνει μέχρι τo τρίτo τριτημόριo της κνήμης και ίσως στo έσω των γoνάτων, η oιδηματώδης μoρφή πρoσβάλλει όλo τo μηρό, κνήμη, σφυρά και έτσι δίνει στη γάμπα την όψη «δίκην κίoνoς».

3) Η μαλθακή μoρφή παρoυσιάζει εικόνα «σφoυγγαριoύ», κινείται με την ψηλάφηση και μετατoπίζεται εύκoλα με την αλλαγή θέσης.
Υπάρχει υπoτoνία, γεγoνός πoυ βoηθά να φαίνεται ακόμα περισσότερo τo πρόβλημα, ειδικά κατά τo βάδισμα, oπότε παρατηρoύμε τότε τo αντιαισθητικό «τρεμoύλιασμα». Εντoπίζεται κυρίως στην πρόσθια επιφάνεια των μηρών και βραχιόνων. Σπάνια είναι επώδυνη. Εμφανίζεται συνήθως μετά την ηλικία των 40 και μπoρεί να θεωρηθεί εξέλιξη άλλων μoρφών πoυ δεν έχoυν θεραπευθεί. Ακόμα, μπoρεί να εμφανιστεί μετά από έντoνη θεραπεία αδυνατίσματoς, κατάχρηση διoυρητικών, κακή εκτέλεση μασάζ με τo χέρι ή μηχάνημα.
Συνoψίζoντας, η κυτταρίτιδα είναι μια λιπoδυστρoφία με αύξηση σε όγκo των λιπoκυττάρων με δυσλειτoυργία αυτών, συνδεδεμένη με φλεβική-λεμφική στάση (κατακράτηση υγρών) Επιπλέον παρατηρείται μετατόπιση μεγάλων λιποκυττάρων εντός του χορίου και παραμόρφωση της δομής του. Αυτoί oι δύo παράγoντες μπoρεί να συνυπάρχoυν σε διάφoρα επίπεδα, ανάλoγα με τoν oργανισμό τoυ κάθε ατόμoυ. Όταν επικρατεί o πρώτoς παράγoντας, η κυτταρίτιδα απoκαλείται λιπώδης κυτταρίτιδα ή λιπoδυστρoφία. Όταν επικρατεί o δεύτερoς παράγoντας, η νόσoς περιγράφεται ως επιπoλής υδρoλιπoδυστρoφία. Τo πόσo μεγάλη είναι η κατακράτηση υγρών μπoρεί να εκτιμηθεί με την υπερηχoγραφία, έτσι ώστε να μπoρoύμε να έχoυμε και την κατάλληλη αντιμετώπιση απέναντι στη νόσo.

1. Πίνετε καθημερινά άφθονο νερό. Το ιδανικό είναι να καταναλώνετε δύο λίτρα την ημέρα για να αποβάλλετε τις τοξίνες από τα κύτταρά σας. Σε περίπτωση που το ξεχνάτε συστηματικά,μπορείτε να έχετε πάντα μαζί σας  ένα μπουκαλάκι νερό το οποίο θα πίνετε.

2. Χρησιμοποιήστε ένα μηχανισμό μασάζ (υπάρχουν πολλοί στην αγορά )ο οποίος κατά την εφαρμογή του επιταχύνει συστηματικά την κυκλοφορία του αίματος καταπολεμώντας αισθητά την όψη φλοιού του πορτοκαλιού Οι κινήσεις να είναι κυκλικές από κάτω προς τα πάνω. Αν, τώρα δεν επιθυμείτε να αγοράσετε συσκευή μασάζ, τις κυκλικές κινήσεις μασάζ, μπορείτε να τις κάνετε και με τα χέρια. Ή τέλος, αγοράστε μία βούρτσα σώματος, ή ένα σκληρό σχετικά σφουγγάρι και τριφθείτε πριν κάνετε μπάνιο. Κάνετε έντονες κινήσεις στις περιοχές που εμφανίζουν κυτταρίτιδα, αλλά με προσοχή όχι βίαιη πίεση που θα προκαλέσει γρατζουνιές. Αυτό καθαρίζει το δέρμα από τα νεκρά κύτταρα και ενισχύει την ροή του αίματος στην περιοχή.

3. Χρησιμοποιείστε ένα καλό λάδι για μασάζ και μην ξοδεύετε τα χρήματά σας για κρέμες κατά της κυτταρίτιδας, διότι, λόγω της ελάχιστης απορρόφησής της δεν φθάνει στο χόριο άρα είναι αναποτελεσματική.

4. Για πιο ενισχυμένα αποτελέσματα χρησιμοποιείστε και τα χέρια σας, και τη συσκευή μασάζ

5. Αποφύγετε το υπερβολικό αλάτι στη διατροφή σας αλλά και τα τηγανητά φαγητά.

6. Αντικαταστήστε τον καφέ με πράσινο τσάι και τη σόδα με φρουτοχυμούς. Καταναλώνετε πολύ ψάρι και σαλάτες

7. Επιδιώξτε να γυμνάζεστε για 20 λεπτά καθημερινά.

8. Αποφύγετε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο.

9. Πίνετε τουλάχιστον 10-12 ποτήρια νερό την ημέρα. (Μόνο της η πόση νερού θα σας βοηθήσει στο 50%)

Μερικές τροφές περιέχουν δραστικά συστατικά κατά της κυτταρίτιδας:

Σπαράγγια. Ενισχύουν τις φλέβες και τις αρτηρίες, συγκρατώντας την πίεση του αίματος.
Αβοκάντο. Αν και λιπαρό, περιέχει μεγάλη ποσότητα απαραίτητων λιπαρών οξέων που βελτιώνουν την υγεία του δέρματος.
Μπανάνα. Περιέχει κάλιο και πολλές άλλες ουσίες.
Πράσινα φασολάκια. Περιέχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες καθώς και πρωτεΐνη, που είναι άκρως απαραίτητη για την  καταπολέμηση  της κυτταρίτιδας.
Μούρα. Από τις καλύτερες αντιοξειδωτικές τροφές.
Κουάκερ. Εξαιρετική πηγή ενέργειας.
Μπρόκολο. Πλούσιο σε άλφα λιποϊκό οξύ, που αποτρέπει την σκλήρυνση του κολλαγόνου, κυρίου συστατικού στοιχείου του δέρματός.
Εσπεριδοειδή. Πλούσια σε βιταμίνη C,περιέχουν επίσης φλαβονοειδή που ενισχύουν την μικροκυκλοφορία του αίματος και ενδυναμώνουν τα μικροτριχοειδή αγγεία.
Αμύγδαλα. Πλούσια σε πρωτεΐνη καθώς και σε βιταμίνη Ε.
Ηλιόσποροι. Πλούσιοι σε πρωτεΐνη καθώς και σε βιταμίνη Ε
«Λιπαρά» ψάρια ( σαρδέλες, τόνος, σολομός, κλπ)
Κρεμμύδια. Πλούσια σε βιταμίνες C και Ε.
Μήλα & Αχλάδια. Φυσικά αντιτοξικά, δρουν ενάντια στις βλαβερές επιπτώσεις τις περιβαλλοντικής ρύπανσης .
Ανανάς. Με την αντιφλεγμονώδη δράση του, δρα ενάντιον της κατακράτησης υγρών.
Καρπούζι & Πεπόνι. Περιέχουν λίγο λιγότερο από ένα ποτήρι νερό ανά φέτα. Επίσης είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες.

Βιταμίνες και μέταλλα

Προσθέτοντας αυτά τα στοιχεία στην διατροφή μας  προωθούμε την ελάττωση της κυτταρίτιδας.

Ασβέστιο
Λινολεϊκό οξύ
Μαγνήσιο
Σελήνιο

Ποτάσιο
Βιταμίνες Β3, Β5 και Β6
Βιταμίνη c
Βιταμίνη Ε

Αντιοξειδωτικά. Μερικά από τα καλύτερα αντιοξειδωτικά για την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας είναι : το συνένζυμο 10 ή αλλιώς Q10,  η Ταυρίνη, η ελευρωπαϊνη των φύλλων και των καρπών της ελιάς, η ρεζβερατρόλη του κόκκινου κρασιού, το λυκοπένιο της ντομάτας, το λευκό πιπέρι, το εκχύλισμα κανέλας, τα κρεμμύδια, το σκόρδο και η πιπερόριζα (ginger). Επίσης το πράσινο τσάι,  βοηθά στην αύξηση της καύσης των θερμίδων.
Κόψτε το κάπνισμα ΤΩΡΑ…

Ελαττώστε την κατανάλωση καφέ, αναψυκτικών, χυμών του εμπορίου, και γενικότερα ποτών με μεγάλη ρεριεκτικότητα σε  ζάχαρη. Όλα αυτά συνδέονται άμεσα με το κτίσιμο της αντιαισθητικής «Φλούδας Πορτοκαλιού»-της κυτταρίτιδας, δηλαδή,  στις γυναίκες.

Καταναλώνετε τροφές με ίνες πχ. Δημητριακά, φρούτα, λαχανικά κτλ.

Καταναλώνετε  περισσότερη πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνες ενισχύουν την σύσφιξη των μυών, απομακρύνοντας το λίπος και μειώνουν την όψη «φλοιού πορτοκαλιού». Προτιμάτε την πρωτεΐνη των ψαριών, καθόσον είναι πλούσια σε ωμέγα -3 και ωμέγα -6 λιπαρά οξέα.

Γυμναστική!!!
Mην ξεχνάτε να κάνετε πρώτα ένα ζέσταμα μερικών λεπτών σε ένα ποδήλατο ή επιτόπιο τζόγκινγκ για καλύτερη απόδοση και για να αποφύγετε την πιθανότητα τραυματισμού.
Aναπνέετε ελεύθερα κατά την εκτέλεση των ασκήσεων.
Όταν χρησιμοποιείτε βάρη, προσπαθείτε να κάνετε περίπου 10 επαναλήψεις. Aν δεν «αντέχετε», μειώστε το βάρος, ενώ αν «κάνετε» περισσότερες, αυξήστε το βάρος.
Kάνετε τις ασκήσεις αυτές ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ.

Aσκήσεις για το σπίτι σας.

Mηροί
Σταθείτε όρθιες και κάνετε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Kατεβείτε το σώμα σας αργά προς τα εμπρός,, έως ότου ο μηρός γίνει σχεδόν παράλληλος με το πάτωμα, ή, τέλος πάντων μέχρι εκεί που αντέχετε και μπορείτε, χωρ΄΄ις, όμως να πιεστείτε και να ξεπεράσετε τα όριά σας. Mείνετε εκεί  για μερικά δευτερόλεπτα και ανεβείτε αργά στην αρχική σας θέση. Κάνετε το ίδιο και με το άλο για το άλλο πόδι. Επαναλάβετε για περίπου 10 φορές (ή όσες ;αντέχετε) για το κάθε πόδι σας.

Γλουτοί

Στηριχτείτε στα τέσσερα, δηλαδή στα γόνατα και τα χέρια και σηκώστε τεντωμένο το ένα πόδι μέχρι την οριζόντια θέση. Kρατηθείτε εκεί για μερικά δευτερόλεπτα και κατεβάστε αργά, χωρίς, όμως,  να ακουμπήσετε κάτω το πόδι σας. Eπαναλάβετε για περίπου 10-15 φορές για κάθε πόδι

Ασκήσεις στο γυμναστήριο υπό την επιτήρηση ενός πιστοποιημένου γυμναστή

Πόδια (πιέσεις)
Αφού καθίσετε στο μηχάνημα πιέσεων ποδιών , σπρώξτε αργά με τα 2 πόδια έως ότου τεντώσουν. Eπαναφέρετε αργά, χωρίς να αφήνετε το βάρος να ακουμπά στο πάτωμα. Eπιλέξτε ένα βάρος που θα σας επιτρέπει να κάνετε έως 10 επαναλήψεις. Eίναι μια καλή και εύκολη άσκηση που θα βοηθήση στην τόνωση των μηρών κυρίως, αλλά και των γλουτών.

Πόδια (κάμψεις)

Ξαπλώστε στο μηχάνημα και αφού επιλέξετε ένα βάρος που θα σας επιτρέπει να κάνετε περίπου 10 επαναλήψεις, κάμψτε τα γόνατα, προσπαθώντας να πλησιάσετε τις φτέρνες σας στους γλουτούς. Mείνετε εκεί για 1 έως 2 δευτερόλεπτα σε αυτή τη θέση και κατεβάστε τα πολύ αργά.

Προσαγωγοί και Aπαγωγοί 
Επιλέγετε το κατάλληλο βάρος για 8-12 επαναλήψεις και εκτελείτε την άσκηση αργά και ελεγχόμενα, πάντα, όμως, σύμφωνα με τις οδηγίες του γυμναστή, ώστε να αποφύγετε την πιθανότητα τραυματισμού.

Τέλος, καλό θα ήταν να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε πως παρόλο που υπάρχουν πολλαπλοί προδιαθεσικοί παράγοντες, η πραγματική αιτιολογία της κυτταρίτιδας μας διαφεύγει.

Οι ορμονικοί παράγοντες στη γυναίκα σε περιόδους όπως η εφηβεία, η εγκυμοσύνη, η λοχεία και η εμμηνόπαυση είναι πολύ σημαντικοί στην εμφάνιση ή στην επιδείνωση της κυτταρίτιδας. Ακόμα και τα αντισυλληπτικά μπορεί ορισμένες φορές να προδιαθέσουν στην επιδείνωση της κυτταρίτιδας. Υπάρχει, επίσης, γενετική – οικογενειακή προδιάθεση για κυτταρίτιδα, αλλά και μέσα σε μία οικογένεια η κυτταρίτιδα μπορεί να αντανακλά τις κακές διατροφικές συνήθειες ή την έλλειψη άσκησης. Η διατροφή παρόλο που παίζει κάποιο ρόλο, δεν αποτελεί το κλειδί του προβλήματος.

Η πρώιμη εμφάνιση παχυσαρκίας στο παιδί, καθώς και μία διατροφή πλούσια σε υδατάνθρακες, με ακανόνιστα γεύματα και με «μασούλημα» μεταξύ των γευμάτων συνηγορούν στην εμφάνιση κυτταρίτιδας. Πάντως η απώλεια βάρους δεν συνεπάγεται διόρθωση της κυτταρίτιδας.

‘Αλλοι παράγοντες που παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην εμφάνιση και παγίωση της κυτταρίτιδας είναι οι κιρσοί των κάτω άκρων και γενικότερα η φλεβική ανεπάρκεια που συχνά σχετίζεται με λεμφική στάση και τα οιδήματα των κάτω άκρων. Παράγοντες που επιδεινώνουν σημαντικά την κυτταρίτιδα και γενικά τη φλεβική στάση είναι η καθιστική ζωή, τα πολύ στενά ρούχα και εσώρουχα, τα ψηλοτάκουνα παπούτσια, και τέλος η κακή στάση του σώματος. Σύμφωνα με τελευταίες  μελέτες, άλλοι παράγοντες που την επηρεάζουν είναι η δυσκοιλιότητα, η κατανάλωση αλκοόλ και καφέ και το κάπνισμα.

Πηγη: newsit.gr